Vitensenteret helse og teknologi

Vitensenteret utvikler og tar i bruk helse- og velferdsteknologi, kunnskap og kompetanse for fremtidens helsevesen.

Vi blir flere som trenger hjelp og færre som kan hjelpe. Fortsetter vi å drive helsesektoren etter samme modell som nå, vil velferdssamfunnet kollapse. Teknologi må utvikles og implementeres for å redde situasjonen.

Helsetjenestene må organiseres og gjennomføres på en ny måte. Det må også utdanningene.

Et levende Vitensenter

Flere skal kunne bo trygt hjemme lenger
Vitensenteret er et sted for utprøving av ny teknologi, simuleringsforskning og trening av helsepersonell. Gjennom samarbeid med teknologibedrifter og helsefaglige miljøer, skal vi utvikle flere gode løsninger. Målet er at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger.
Et senter med nye løsninger
Vitensenteret på Papirbredden inneholder en innovasjonsleilighet, nevrologirehabiliteringsenhet, sykehusavdeling, simuleringsrom og røntgenlaboratorium. I tillegg er det også rom for en psykisk helseklinikk. Nyutviklet velferdsteknologi fra bedriftene i Arena helseinnovasjon, utstyr fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud, og videokonferanseutstyr for kommunikasjon mellom alle deler av senteret og eksterne samarbeidspartnere er på plass.
Målgrupper
Aktivitetene i Vitensenteret retter seg mot kommende og aktive profesjonsutøvere, brukergrupper og pasientforeninger, offentlige og private tjenestetilbydere, offentlig administrasjon, helseforetak og relevante bedrifter og industri.
Samarbeid på tvers
Vi inviterer til samhandling, tverrfaglighet, brukerfokus og praksisnærhet.
Eier og samarbeidspartnere
Vitensenteret eies av Høgskolen i Buskerud. Partnerne er Arena Helseinnovasjon, Drammen kommune, Ål kommune, Hjelpemiddelsentralen i Buskerud–NAV, DRIV inkubator.

Samarbeidspartnere er bedriftene Vitheia Norge AS, Elko, Posicom AS, ECT AS, NORCHIP AS, MEKTRON AS, CARETECH AS, BTEK AS, SYNERGI HELSE, Asker kommune, Vestre Viken helseforetak og Papirbredden Innovasjon.

Flere samarbeidspartnere ønskes velkommen.

Innhold

  • Helselab med sengeposter, enhet for nevrologi, røntgenrom, simulering og spesialrom
  • Innovasjonsleilighet
  • Psykisk helseklinikk
  • Undervisningsfasiliteter med kommunikasjonsmuligheter internt og eksternt
  • Bedriftsnettverk og inkubator innen helseinnovasjon

Kontaktpersoner

Janne Dugstad
Janne DugstadProdekan for innovasjon, Fakultet for helsevitenskap, HiBu
Daglig leder og ansvarlig for innovasjon i Vitensenteret helse og teknologi

Janne.Dugstad@hibu.no
Mob +47 90 99 36 46

Hilde Eide
Hilde EideProfessor for master i klinisk helsearbeid, Fakultet for helsevitenskap, HiBu
Ansvarlig for forskning i Vitensenteret helse og teknologi

Hilde.Eide@hibu.no
Mob +47 48 24 30 96

Aud Mette Myklebust
Aud Mette MyklebustInstituttleder, Institutt for radiografi og helseteknologi, Fakultet for helsevitenskap, HiBu
Ansvarlig for utdanning i Vitensenteret helse og teknologi

Aud.Mette.Myklebust@hibu.no
Mob +47 90 64 10 17

Hilde Holm
Hilde HolmDaglig leder i Arena helseinnovasjon AS
Hilde.Holm@pinn.no
Mob +47 97 67 73 80
Hege Eiklid
Hege EiklidDaglig leder i DRIV inkubator AS
hege.eiklid@drivinkubator.no
Mob +47 93 43 44 24